sobota 22. září 2018

Klatovy jsou ve velmi dobré finanční kondici.


V posledním Zpravodaji jsem publikoval fiktivní rozhovor (nejen) o finanční situaci města těsně před komunálními volbami. Protože vidím Váš zájem, dotazy se opakují, což mě těší, dovolím si jej dát i na svůj blog.     V.

Klatovský zpravodaj 2018 - 09

Vážené dámy, vážení pánové, Klatované,
blíží se konec volebního období a různí lidé se mě opakovaně ptají, jak si město Klatovy „stojí“ v roce 2018, co vše se podařilo či nepodařilo a kam by měly Klatovy směřovat dál.  Dovolte mi tedy formou fiktivního rozhovoru odpovědět na otázky, které byly položeny nejčastěji.

V jaké finanční pozici je město Klatovy v roce 2018 ?
Město Klatovy je ve velmi dobré finanční kondici.  Sečteme-li zůstatky všech našich účtů, hotovosti a krátkodobých finančních investic, disponujeme finančními zdroji na úrovni 300 mil. Kč, a to již delší dobu. Jinak (a stručně) řečeno „na hotovosti“ máme 300 mil. Kč.  Na druhé straně snižujeme postupně zadluženost města, zejména objem investičních úvěrů. Za posledních osm let jsme splatili úvěry za více než 130 mil. Kč. V roce 2010 dosáhla výše úvěrů 203 mil. Kč, koncem letošního roku bude již jen 67 mil. Podotýkám, že za posledních osm let jsme nepřijali žádný nový úvěr a že úvěry minulé byly, z mého hlediska, našimi předchůdci vzaty na rozumné věci – na akci „čisté město“, kdy byla realizována významná obnova vodovodu a kanalizace, ulic a chodníků zejména v centru města a na pořízení bytových domů. Nikomu nic nedlužíme, pečlivě se staráme o majetek města, máme zdroje na financování budoucích projektů. Neznamená to však, že bychom si mohli dovolit penězi plýtvat. Ba naopak! Zásobník projektů, a to nejen investičních, převyšuje možnosti našeho rozpočtu, musíme tedy i do budoucna uvážlivě rozhodovat o tom, kam bude město Klatovy investovat.

Co Vás v minulém období nejvíce potěšilo a naopak co nejvíce zklamalo ?
Těch věcí, které mě potěšily, bylo násobně více než těch, které mě zklamaly. Asi to souvisí s tím, že žiji a pracuji v Klatovech a Klatovům se podle mě daří.  Jsem přesvědčen, že město se zdárně rozvíjí, ačkoliv samozřejmě vidím i to, co se nepovedlo. Podstatné je, že se aktivita města propojuje s aktivitou jeho občanů, že je u nás hodně lidí, kteří Klatovy milují a také pro ně něco dělají – ve sportu, v kultuře, ve spolkovém životě, a je toho opravdu hodně. Udělal jsem si malý osobní „průzkum“ tím, že jsem si prošel reportáže místní televize Filmpro, které i Vy snadno naleznete na youtube.com. A víte, co mě mile překvapilo? Pozitivní duch, profesionální reportáže o životě města a jeho občanů, spolků, institucí, o proměnách města a okolí. Občas je skutečně vhodné vzpomenout si, jak věci byly na počátku, a nehodnotit je jen ze znalostí výsledku. Zklamání jsou dílčí – například, když vím, kolik investic a úsilí jsme dali do oblasti odpadů a pak narazím na kontejnery na bioodpad plné neskutečné směsi skla, plastů, doslova všeho možného. Když vidím poškozené keře, stromy, dopravní značky …

Co považujete za tři nejdůležitější věci, které město Klatovy udělalo pro své občany ?
Já doufám, že těch věcí bylo více, nicméně mám-li odpovědět stručně, pak :
1)      Město Klatovy rozumně investovalodo obnovy zeleně a parků ( těší nás, že jsme dokázali revitalizovat Mercandinovy a Vrchlického sady. V minulosti mnozí a mnohdy o nutnosti „něco udělat s parky“ hovořili, ale až v roce 2012 jsme skutečně začali parky obnovovat), do komunikací (ročně jen na údržbu dáváme 25 mil. Kč a máme za to, že to je již vidět. Silnice a chodníky opravujeme ve spolupráci se správci sítí - voda, kanalizace, elektřina, plyn, optické sítě – a hodláme v tom pokračovat ), do svého majetku ( regenerace sídliště Pod Hůrkou, rekonstrukce zimního stadionu, postupná obnova letních lází atd.). Není možné zde vyjmenovat všechny investiční projekty a akce, snad si je připomenete vy sami. Je třeba, aby i v budoucnu město a ti, kteří jej budou řídit, měli vůli, schopnosti a chuť pracovat na tom, aby město vzkvétalo. Máme jasný a snadný příklad – města a městečka v Bavorsku.
2)      Město Klatovy nezapomnělo na nutnost vypracovat a schválit dokumenty, které přesahují rámec „běžných“ povinností -  dokázali jsme přijmout nový územní plán. Nyní pracujeme na územních studiích, které řeší zejména otázky veřejného prostoru. V Klatovech je tedy možné stavět, investovat, rozvíjet se. Přijali jsme i strategii rozvoje města. Je to dokument širšího rozměru, zdůrazňuje, mimo jiné, že za velmi důležitý považujeme obchvat města. A samozřejmě i zkvalitnění, chcete-li „zkapacitnění“, silnice I/27 ( směr Plzeň, ale i Železná Ruda), aby Klatovy byly napojeny na dálnici, aby odtud nebylo nikam daleko. Oba dokumenty, územní plán i strategie rozvoje spolu s mnoha dalšími dílčími dokazují, že jsme nahlíželi věci nejen pohledem všedním, denním, ale i s ohledem na budoucnost, pohledem strategickým.
3)      Město Klatovy a jeho občané, vědomě i mimoděk, budují to, co starověcí Řekové označovali jako „polis“ nejsme sice městský stát, ale jsme patrioti, bojujeme za své město, přestože se leckdy různíme v názoru na to či ono. Není to skvělé? Není úžasné, že své město, hodnoty našeho života, dokážeme sdílet a nadřadit třeba i osobním sporům? Pokud tomu tak bude i nadále, není se třeba ničeho bát. Město Klatovy je po Plzni druhým městem našeho kraje s kompletní a funkční infrastrukturou, i to je příjemné a je na tom potřeba stavět i do budoucnosti. Abychom byli schopni zajistit bezpečí nám všem, pomoc a zázemí těm, kteří to potřebují, a příjemný, přátelský život města. Pozor ale – nic není zadarmo, vše něco stojí - úsilí, námahu a v neposlední řadě peníze. Jen dobré úmysly nestačí, jakkoliv jsou zásadní, musíme vědět i co a jak.
S „čím“ jdete do voleb ?
Této otázce se zpravidla bráním a „malinko“ se obávám, zda sem patří, ale je častá. Takže stručně – s kvalitním programem, se seriózními lidmi, s výtečným starostou, který se skutečně o město stará, a s nadějí a důvěrou v budoucnost našeho města.

A protože jde o můj poslední příspěvek do Zpravodaje v tomto období, rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům za spolupráci a popřál městu Klatovy a Vám, jeho občanům, vše dobré.

Václav Chroust

P.S.  Na závěr mně dovolte přidat kopii stránky Zpravodaje s rozhovorem a aktuální reportáž televize FILMPRO ( Finance města Klatov před volbami), jež se týká téhož tématu.3 komentáře:

 1. Doporučím každému, kdo hledá obchodní úvěr, Le_Meridianovi, který mi pomohl s úvěrem na čtyři miliony USD na spuštění mého podniku Quilting a bylo to rychlé. Mohou financovat až do výše 900.000.000.000 dolarů (devět set milionů dolarů) v každém regionu světa, pokud je možné zaručit na projektech 1,9% ROI. Proces byl rychlý a bezpečný. Rozhodně to byla pozitivní zkušenost. Vyhněte se podvodníkům a kontaktujte Le_Meridian Funding Service On. info@lemeridianfds.com WhatsApp ... + 19893943740. pokud hledáte obchodní úvěr, díky.
  Leslie,

  OdpovědětVymazat
 2. Chci poděkovat panu Daltonovi za to, že mi dal půjčku. několikrát jsem byl podveden ve snaze získat půjčku. dokud jsem nemyslel pana Daltona z diamantových půjček, který mi dal 40000 $ na konsolidaci mých dluhů, pokud dnes potřebujete urgentní půjčku, požádejte prostřednictvím e-mailu: diamondloans24@yahoo.com

  OdpovědětVymazat
 3. Chci poděkovat panu Daltonovi za to, že mi dal půjčku. několikrát jsem byl podveden ve snaze získat půjčku. dokud jsem nemyslel pana Daltona z diamantových půjček, který mi dal 40000 $ na konsolidaci mých dluhů, pokud dnes potřebujete urgentní půjčku, požádejte prostřednictvím e-mailu: diamondloans24@yahoo.com

  OdpovědětVymazat