úterý 15. března 2016

Joseph Ratzinger - Benedict XVI v České republiceV září roku 2009 navštívil papež Benedikt XVI Českou republiku. Mimo jiné tu řekl :


"Když Evropa naslouchá dějinám křesťanství, naslouchá svým vlastním dějinám. Její představy spravedlnosti, svobody a sociální zodpovědnosti, stejně jako její kulturní a právní instituce ustanovené, aby uchovávaly tyto pojmy a předávaly je budoucím generacím, jsou formovány křesťanským dědictvím. Vskutku, její pamět minulosti živí její úsilí o budoucnost.


Nedalo mně to a shrnul jsem tehdy část svých dojmů v krátkém textu :Čas oponou trhnul a změněn svět, napsal, tuším, kdysi Jan Neruda, Nehce se mně ani věřit, nakolik je toto konstatování - právě dnes - pravdivé. A nakolik se změnil svět !
"Evropa v krizi kultur"-  text, který přednesl kardinál Ratzinger v Subiacu dne 1.dubna 2005, tedy v čase, kdy jeho velký přítel a souputník papež Jan Pavel II v Římě umíral ( + 2.4.2005) začíná slovy : 


"Žijeme v době velkých nebezpečí i velkých příležitostí pro člověka, ale také v době velké odpovědnosti nás všech." 


Slova zdánlivě obyčejná se ukazují být vpravdě prorockými.

Kardinál Ratzinger byl v konklávě 19. dubna 2005 zvolen papežem a přijal jméno Benedikt XVI. Ve svém pontifikátu byl nedoceněn "médii." Zřejmě jim připadal strohý, neinspirativní, starý a příliš intelektuálský. S nadšením nyní aplaudují jeho nástupci Františkovi, který "ví, jak na ně."

Dnes Benedikt XVI žije v ústraní ve Vatikánu. Je prvním papežem, který abdikoval a stáhl se dobrovolně do ticha modlitby a meditace.

Věřím, že jednoho dne se k jeho slovům, poučeným, hlubokým, vrátíme. Že se k nim budeme moci vrátit. 


Žádné komentáře:

Okomentovat