neděle 3. dubna 2016

Barokní jezuitské Klatovy 2016 - program

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás už podesáté pozval na Barokní jezuitské Klatovy. Uskuteční se ve dnech 22. až 24.dubna v jezuitském „komplexu“ ( tj. dnes v ve společenském sále Městské knihovny, v jezuitském kostele, v katakombách) v Klatovech.
Co nás čeká ?

1   Tradičně historická konference. Ta začne v pátek 22.4. v 16:00 přednáškou Miroslava Herolda o vztazích mezi jezuity a dominikány v barokních Klatovech. Historická konference bude pokračovat v sobotu ( od 9:00), kdy se bude věnovat baroknímu kazatelství. Svá vystoupení přednesou např. prof.Jiří Mikulec, dr. Martin Svatoš, doc. Marie Janečková či dr. Petra Oulíková. Podrobný program je přílohou tohoto textu. Všechna vystoupení pečlivě vybrala patronka historické konference Doc. Ivana Čornejová, ta je na závěr i zhodnotí.

2)      Krásná barokní hudba. Ta doprovodí dvě mše :
n  requiem, jež bude  sobotu 23.4. od 17:00 v jezuitském kostele celebrovat jezuitský provinciál Josef Stuchlý,
n  mši svatou, kterou v neděli 24.4. od 10:00 bude celebrovat biskup František Radkovský.
Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera připravilo dvě zajímavé skladby – requiem od klatovského regenschoriho Václava Flašky a mši od Jana Dismase Zelenky. Těžko říci, na co se ( z hudebního hlediska) těšit více.
3)      Disputace či rozprava : pod titulem „Potkali se jezuita a dominikán ..“ přímo v klatovských katakombách v neděli 24.4. od 17:00 budou diskutovat jezuita Miroslav Herold a dominikán Benedikt Tomáš Mohelník. Jejich rozpravu bude moderovat další dominikán Jindřich Poláček.

4)      Výstava a přednášky v PASKu ( Pavilonu skla), kde  návštěvníky v průběhu soboty a neděle ( 23. a 24.4.) kurátorka této výjimečné expozice Jitka Lněničková přesvědčí, že šumavské barokní sklo skutečně dobylo svět.

Stručně jsem Vám popsal ( možná příliš stručně) program, na který se můžete těšit. O předposledním dubnovém víkendu se v Klatovech sejdou lidé, kterým baroko není prázdným pojmem. Lidé, kteří Vás, věřím, zaujmou. Postupně Vám je představíme na našich www stránkách a na „facebook(u)“ klatovských katakomb.
Ke své práci přistupují se zřetelem na slavné jezuitské heslo : OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM.

Dovolte mi proto, abych Vás ještě jednou srdečně pozval na Barokní jezuitské Klatovy 2016.


Přeji Vám vše dobré, hezký den.


Václav Chroust

Žádné komentáře:

Okomentovat